top of page

UTREDNINGSARKITEKTUR

inrede reda utreda
 

Exhibition  at Konstfack University of Art, Craft & Design. Part of my course on ephemeral living practices and territorial cultural production.

The course examines de-growth economy, post-human theory and ecologically centered activities as driving force to design the commons. 

(en)

Places, environments and spaces are for us interior architects and furniture designers' recurring concepts. How the field works with these concepts is increasingly limited today to activities, events, phenomena and situations taken from a paradigm in collapse. An era of time based on the anthropocentric world view of humanism on a generic human being, an abstraction, without nationality, gender, sexual orientation and superior as well as separated from everything non-human. This perspective has not least dominated how the field relates to places, landscape and the planet, reflected in the built environment. Taking this into account, in the course we play with thoughts on how to stop "interior" ourselves deeper and deeper into a world view in default and instead explore how interior architects can investigate and explore diverse views and positions that give rise to new starting points for a design project.

 

The exhibition shows projects that address these issues by exploring how places can give space to the kind of environments  that generates production of culture for ecological system shift. The various proposals explore how ecologically entrenched activities, events, phenomena and situations can be driving in the arts, design and architecture. The results are suggestions that examine, re-adapt and think the building environment and the commons. The purpose is to make space to practices which bring society closer to an eco-centric paradigm shift.

 

In the design process we have worked with cartography as a method to investigate places from multiple positions, we have explored post-humanistic approaches to design, we have studied de-growth, movement that presents alternatives to the idea of eternal economic growth based on the illusion of a planet with endless resources. Finally, we have also experimented with expressions that can help a system shift by applying material choices based on reuse or through organic processes such as the production of bioplastics and bio-composites.

(sv)

Platser, miljöer och rum är för oss Inredningsarkitekter och Möbeldesigners återkommande begrepp. Hur fältet arbetar med dessa begrepp är idag alltmer begränsat till aktiviteter, händelser, fenomen och situationer tagna ur ett paradigm i kollaps. En tids era med utgångspunkt i humanismens antropocentriska livsåskådning om en generisk människa, en abstraktion, utan nationalitet, kön, sexuell orientering, överordnad och separerat från allt icke mänskligt. Detta perspektiv har inte minst dominerat hur fältet förhåller sig till platser, landskap och planeten, återspeglat i den byggda miljön. I kursen har vi därför lekt med tanken om att sluta ”inreda” oss djupare och djupare in i denna livsåskådning och istället utforska hur inredningsarkitekter kan utreda och reda genom en mångfald av begrepp och positioner som ger upphov till nya utgångspunkter för ett inredningsprojekt.

 

Utställningen visar projekt som tar sig an dessa frågor genom att utreda hur platser kan vara utrymmen i form av miljöer och rum som generar produktion av kultur för ekologisk systemomställning. De olika förslagen utforskar hur ekologisk förankrade aktiviteter, händelser, fenomen och situationer kan vara drivande inom konsten, design och arkitekturen. Resultaten är förslag som undersöker, återanpassar och tänker om den byggda miljön och allmänna rummet. Syftet är att ge plats till praktiker som för samhället närmare ett ekocentriskt

paradigmskifte.

 

I processen har vi bl.a. arbetat med kartografi som metod för att utreda en plats från flera positioner, vi har närmat oss posthumanistiska förhållningssätt till gestaltning, vi har studerat de-growth som rörelse, det vill säga praktiker som motverkar idéer om ekonomisk tillväxt baserat på illusionen om planetens resurser som oändliga. Slutligen har vi även experimenterat med uttryck som kan bidra till en systemomställning genom materialval baserade på återbruk eller genom organiska processer som i t.ex. framställningen av bioplaster och bio kompositer.

Konstfack students from the Design faculty, Interior Architecture & Furniture Design program:

Alexandra Bäckstedt & Inca Leijonborg / Frida Navratil / Hebba Lejon & Julia Rydbo / Ingrid Björklund &

Kristoffer Knudsen / Julia Hager / Klara Sandsjö / Linn Olsson / Louise Tungården / Amanda Lis-Karin Eriksson /

Sebastian Alneskog / Stina Larsson 

Utredningsarkitektur 12
Utredningsarkitektur 9
Utredningsarkitektur 1
Utredningsarkitektur 8
Utredningsarkitektur 4
Utredningsarkitektur 6
Utredningsarkitektur 11
Utredningsarkitektur 16
Utredningsarkitektur 17
Utredningsarkitektur 14
Utredningsarkitektur 3
Utredningsarkitektur 15
L3
L5
L1
L7
L6
L8
K1
K4
K9
K7
K5
J5
J16
J17
J14
J15
J13
J12
J11
G3
G2
G1
F4
F5
E2
E3
D12
D2
D9
D8
D10
D11
D7
C17
C15
C6
C12
C11
C10
C9
C3
C2
C1
B9
B7
B5
B14
B10
B13
B11
B12
A7
A8
A5
A4
bottom of page